OWUP Social media managementt

 

Bli större på sociala medier och utvidga ditt varumärke

 

Syftet med marknadsföring på sociala medier är att öka intresset för dina produkter, få dem till webbsidan och konvertera intresset till försäljning. Detta kan till exempel göras med kampanjer, erbjudanden och nyheter om verksamheten. 

Innehåll på sociala medier publiceras på en rad olika plattformar som bloggar, mailkampanjer, Facebook, Instagram, Pinterest och Twitter. Det kan också göras med PPC (Pay per Click) annonser på Facebook och Google. 

Det är en vanlig missuppfattning att administrering av konton på social medier enbart handlar om att posta inlägg, detta stämmer dock inte. Social Media Management är en kombination av flera olika färdigheter och roller: copywriter, grafisk design, dataanalys, kanaladministration och marknadsplanering. OWUP utvecklar och implementerar strategier som omfattar: 

  • Din målgrupp eller målgrupper
  • Annonsbudget
  • Kampanjmål
  • Hur ofta postningen ska ske
  • Vilka plattformar som ska användas
  • Mätning av effektiviteten för att uppnå kampanjmålen samt rekommendera förändringar om det visar sig nödvändigt. 

Din verksamhet säljer smycken och klockor skapade av erfarna hantverkare och konstnärer. OWUP utvecklar kampanjer i sociala medier som använder konsten att marknadsföra online för att bygga lönsamma kundförhållanden. 

Bygg kundförhållanden med Social Media Management

 

Effektivt engagemang på social medier ger dig inte enbart större synlighet online, det kopplar även ihop din verksamhet med befintliga och framtida kunder på ett personligt sätt. När människor känner en personlig koppling till din smyckes- eller urmakarbutik så är chansen större att de genomför ett köp. 

OWUP hjälper dig bygga dina kundrelationer på samma sätt som du gör i en fysisk butik. Genom att adressera deras intressen, väcka nyfikenhet, marknadsföra ditt varumärke och erbjuda incitament som ökar försäljningen. 

Var ditt varumärke

 

Sociala medier är ditt varumärkes digitala röst. För att göra din röst hörd designar OWUP konsekventa grafiska representationer, loggor och fonter. Din röst i skrift är lika viktig. Vi hjälper dig med ordval för annonser, blogginlägg och annat reklammaterial. Allt vi gör är skräddarsytt för att möta behoven och önskemålen för kunder till urmakare och guldsmeder. 

Det övergripande målet är att få följare, dvs potentiella kunder, att bli intresserade av dina produkter och tjänster. Genom att skapa en spänning och nyfikenhet knutet till nya utvecklingar och erbjuda hjälpsamma tips blir följare konverterade till betalande kunder. 

 

Kontakta oss

Öka trafiken till din webbplats

 

Ett av huvudmålen med sociala medier är att driva trafik till din websida och konvertera den trafiken till betalande kunder – både online och i butik. För att uppnå detta och samtidigt öka i ranking hos sökmotorerna är det viktigt att det innehållet du postar är: 

  • Välskrivet orginalinnehåll av hög kvalitet som är relevant för målgruppen, samt överskrifter som fångar läsarens uppmärksamhet. Detta kan till exempel vara innehåll som ger nyttiga tips eller löser ett eventuellt problem. 
  • Innehållet måste vara delbart för att öka spridningen och synligheten och öka antalet följare. 
  • Märkt och taggat med lämpliga SEO-nyckelord och metadata. 
  • Länkat till dina bloggar, websidor och producenterna av produkterna. 

Det här är bara några av sätten att öka trafiken och konverteringsgraden på din websida. Det övergripande målet är att skapa intressant orginalinnehåll till dina kanaler på sociala medier och posta detta med jämna mellanrum.

Get in touch

Få hjälp av OWUP att hantera dina sociala medier

 

Social Media Management, eller administrering av konton på sociala medier, är en strategisk process som innebär att producera, planera, analysera och engagera sig i innehållet som publiceras på plattformarna. Detta kan vara på Facebook, Instagram, Twitter och liknande plattformar. 

OWUP skapar strategiska planer för både Social Media Management och innehåll för guldsmeder och urmakare. Dessa planer hjälper dig att nå nya kunder online och marknadsföra dina produkter. 

Det handlar om mycket mer än att bara posta inlägg, det handlar om att göra innehåll som betyder något. 

För att se hur vi kan administrera dina sociala medier för att engagera fler kunder, fyll i formuläret nedan. 

Kontakta oss